Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt en geschiedt op een behoorlijke, transparante en zorgvuldige wijze.

Doel van de verwerking van gegevens
De benodigde persoonsgegevens in het sollicitatieformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Door toestemming te geven gaat u akkoord met deze verwerking.

Indien de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat aan de betrokkenen melden. In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

Doorgifte
Wij geven de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn
Wanneer u niet in aanmerking komt voor de functie, worden uw gegevens uiterlijk binnen vier weken na einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. In sommige gevallen kunnen uw gegevens langer worden bewaard, bijvoorbeeld omdat wellicht later nog een passende functie vrijkomt. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Uw rechten
Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, wissing, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt gebruik maken van deze rechten of uw toestemming intrekken door contact op te nemen met onze FG.

Klachten
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet wordt nageleefd. Daarnaast kunt u een klacht indienen via een van de onderstaande e-mailadressen.

In geval van een (potentieel) datalek zal onze Functionaris Gegevensbescherming contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of een van de hierboven genoemde rechten willen uitoefenen? Dan kunt u opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens FG per divisie:
fg.compliance@heilbron.nl
fg.compliance@mandaatassuradeuren.nl
fg.compliance@upiva.nl
fg.compliance@deverzuimeconoom.nl
fg.compliance@depensioeneconoom.nl

Meer weten?
Meer weten?

Twijfel je nog of wij iets voor elkaar kunnen betekenen of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We komen graag met jou in contact!

Heilbron

Edisonstraat 92
7006 RE Doetinchem

recruitment@alpinagroup.com
06 – 518 860 41